• iBobor 2018
  Ako každý školský rok, aj temtokrát sa naši žiaci zapojili do informatickej on-line súťaže iBobor. Súťažili v kategórii Junior.
  16.11.2018 09:17 | viac »
 • Študentská konferencia na SOŠO a S Galanta

   „Významné osobnosti nemeckej národnosti“ je názov projektu, pre ktorý poskytla Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Galante grant Nadácia Volkswagen Slovakia. Do projektu sa zapojili študenti študijného odboru hotelová akadémia z tried II.HA a III.HA ako i študijného odboru obchodná akadémia z triedy IV.OP pod odborným vedením Mgr. Beaty Vavríkovej a Ing. Anny Švancárovej.

  18.05.2017 12:44 | viac »
 • 6.4.2017 – Exkurzia do neogotického kaštieľa v Galante
  V rámci dejepisu sa žiaci 2. SS s Mgr. Haraštovou  zúčastnili exkurzie do bývalého sídla šľachtického rodu  Esterházyovcov. 
  03.05.2017 13:49 | viac »
 • Život a dielo J. M. Hurbana
  Dňa 18. 11.2016 sa žiaci maturitných ročníkov SOŠ obchodu a služieb v Galante spolu s vyučujúcimi slovenského jazyka a literatúry a dejepisu zúčastnili prednášky a besedy s novinárom, publicistom a spisovateľom Igorom Válkom, ktorý v súčasnosti pôsobí aj ako šéfredaktor časopisu Slovensko.
  06.12.2016 12:47 | viac »
 • Medzinárodný deň školských knižníc na SOŠ O a S v Galante
  Medzinárodný deň školských knižníc prvýkrát vyhlásila pani Dr. Woolls – prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva v roku 1999. Vždy sa uskutočňuje štvrtý októbrový pondelok, čiže tento rok tento deň padol na 24. október. Tohtoročnou témou je Vzájomné učenie sa žiakov vo dvojiciach alebo malých skupinách.
  06.12.2016 12:45 | viac »
 • Deň jabĺk 2016
  Dňa 18.10 2016 na Deň jabĺk, ktorý sa koná 21.10 sme žiakov našej školy oboznámili s množstvom odrôd tohto ovocia, ktoré mali možnosť ochutnať v čerstvej forme ako aj jedlá, ktoré sa z neho dajú pripraviť. Veď jablká sa uplatňujú v teplých i studených, slaných i sladkých pokrmoch, nápojov. Žiaci tretieho ročníka hotelovej akadémie pod vedením vyučujúcich Ing. Kamenickej a Ing. Mgr. Švancárovej pripravili múčniky z jabĺk, ktoré potom cez veľkú prestávku vo vestibule školy prezentovali a ponúkali ich žiakom.
  06.12.2016 14:00 | viac »
 • Súťaž žiakov Gastro Junior kuchár
  Dňa 17.10 2016 sa uskutočnilo školské kolo súťaže žiakov hotelovej akadémie Skills Slovakia – Gastro Junior kuchár, na našej škole pod vedením Ing. Kamenickej, kde žiaci II. Ročníka hotelovej akadémie pripravovali 4. porcie moderného teplého pokrmu s prílohami. Hlavnou surovinou bola Hovädzia roštenka. Žiaci pripravovali jedlá v rôznych kombináciách, kde sa hodnotilo - chuť, vzhľad jedla, vhodnosť použitých surovín, dodržanie časového limitu, dodržiavanie HACCP pri ich príprave.
  06.12.2016 11:03 | viac »
 • Hovorme o jedle
  V dňoch 12., 13.,14. 10. 2016 pri príležitosti Svetového dňa potravín a výživy sa na našej škole uskutočnil IV. ročník týždňa ,,HOVORME O JEDLE“ pre žiakov a učiteľov základných škôl, z Galanty.
  06.12.2016 10:47 | viac »
 • DŇA 13.9 2016 sa žiaci III.HA zúčastnili na odbornej exkurzie v Hoteloch Trnava, pod vedením vyučujúcich Ing. Kamenickej a Ing. Mgr. Švancárovej, kde si v rámci odborného výcviku a techniky obsluhy mohli prezrieť prevádzku a vybavenie hotelov podľa kategorizácie.
  06.12.2016 10:21 | viac »
 • Po stopách otcov slovenského národa
  Kým rok 2015 bol Rokom Ľudovíta Štúra, v roku 2017 si pripomenieme 200. výročie narodenia jeho spolupracovníka a súputnika Jozefa Miloslava Hurbana.
  06.12.2016 09:16 | viac »

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  Z. Kodálya 765, 924 47 Galanta
  Príspevková organizácia
  Číslo živnostenského registra: 220-26708
 • 031/780 2346

Fotogaléria