Školská jedáleň

Ponuka - jedálny lístok

Kontakt - školská jedálen

Miestnosť: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 47 Galanta
Telefón: 031/780 2880

Základné informácie

Školská jedáleň pri SOŠ OaS v Galante ponúka stravovanie, odber obedov je možný pre stravníkov od pondelka do piatka formou rozvozu. Cena obeda: 3,20 euro. Obed sa môže nahlásiť, respektíve odvolať do 8:00 hodiny rannej v deň odberu. Volajte a kontaktujte nás na tlf. čísle : 031 780 28 80

Informácie pre žiakov - stravníkov na školský rok 2017/2018
- cena obeda pre žiaka za jeden obed činí 1,26 eur
- žiaci si môžu vybrať z dvoch druhov obeda
- žiaci sa môžu odhlásiť z obeda každý pracovný deň do 7,30 hodiny
- za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa náhrada neposkytuje
- Obedy prosím uhrádzať šekom, trvalým príkazom, alebo internetbankingom. Vyplatené poštové poukážky na ďalší mesiac sa odovzdávajú u vedúcej školskej jedálne. Pri úhrade internetbankingom a trvalým príkazom prosím zadajte meno a triedu stravníka.
Štátna pokladnica číslo účtu : 7000493441/8180
IBAN: 7281800000007000493441
č.t. do ŠJ: 0317802880
Veríme, že sa na obedy prihlásite a tým prispejete k dobrým stravovacím návykom žiakov
Prihláška: prihlaska_na_stravovanie_ziaka.pdf

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Z. Kodálya 765, 924 47 Galanta
    Príspevková organizácia
    Číslo živnostenského registra: 220-26708
  • 031/780 2346

Fotogaléria