Profil školy

Profil

Naša škola je jednou z najväčších stredných škôl v Trnavskom kraji. Každý rok vzdeláva viac ako 400 žiakov v študijných a učebných odboroch.

 

Študijné odbory

 • 6352 M obchod a podnikanie (4-ročné denné štúdium s maturitou)
 • 6323 K hotelová akadémia (5-ročné denné štúdium s maturitou)

 

Učebné odbory (3-ročné denné štúdium s výučným listom)

 • 2487 H  autoopravár
 • 6456 H  kaderník
 • 2964 H  cukrár
 • 6445 H  kuchár
 • 6444 H  čašník, servírka
 • 2964 H  cukrár - kuchár (4-ročný učebný odbor s výučným listom v dvoch odboroch) 

 

Nadstavbové štúdium ( 2-ročné denné, externé maturitné štúdium )

 • 2493 L predaj a servis vozidiel 
 • 2414 L strojárstvo - výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení
 • 6421 L spoločné stravovanie
 • 6426 L vlasová kozmetika

 

Externé (dištančné - e-learningové) štúdium 

pre absolventov 3-ročného štúdia učebných odborov kuchár, čašník, cukrár, kaderník, autoopravár

 

Škola ponúka

 • Prístup na internet
 • Práca na PC
 • Veľká telocvičňa a ihriská (futbalové, volejbalové, ľahkoatletická dráha)
 • 3 moderné jazykové učebne
 • 1 odborná učebňa strojopisu
 • 3 odborné učebne výpočtovej techniky
 • 2 odborné učebne slovenského jazyka a literatúry
 • 1 odborná strojárska učebňa
 • 1 odborná učebňa pre odbor kuchár, čašník, hotelová akadémia
 • 2 cvičné kuchynky pre odbor kuchár, čašník, hotelová akadémia
 • 1 cvičná stolovňa pre odbor kuchár, čašník, hotelová akadémia
 • 1 odborná učebňa ekonomických predmetov

 

Vybudované strediská odborného výcviku

 • Autoopravár – stredisko v Šali
 • Cukrár - kuchár + vlastná predajňa cukrárne
 • Kaderník
 • Čašník, servírka
 • Kuchár

 

Možnosti a perspektívy

 • Certifikát CPA SR( Cech predajcov automobilov SR)
 • Certifikát SOPK
 • Zváračský kurz
 • Barmanský kurz
 • Baristický kurz

 

Iné

 • Blízka autobusová zastávka, železničná stanica, školský bufet, školská jedáleň, telocvičňa, posilňovňa, bohatá krúžková činnosť, školský autobus - trasa Šaľa Veča - Šaľa - Galanta a späť

 

     INFORMAČNÝ BULLETIN :Informacny_bulletin.doc

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  Z. Kodálya 765, 924 47 Galanta
  Príspevková organizácia
  Číslo živnostenského registra: 220-26708
 • 031/780 2346

Fotogaléria