Časník, servírka Cukrár Kaderník Kuchár Autoopravár Cukrár - kuchár

Odborný výcvik

Časník, servírka

Žiaci pracujú v pracovných skupinách pod vedením majstra odbornej výchovy. Podľa preraďovacieho plánu sa striedajú na zmluvných pracoviskách .

Žiaci prvého a druhého ročníka pracujú 6 hodín, žiaci tretieho ročníka pracujú 7 hodín,  pracovná doba je určená pre každé pracovisko zvlášť.

Zmluvné pracoviská:          Školská jedáleň SOŠ OaS Galanta a reštaurácia s kaviarňou Trend

·             

Majstri odbornej výchovy:                               Imrich Macúch

·                                                                             Anna Fabiánová                 

·                                                                           

·        

·    Pozrite si náš fotoalbum....

                 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Z. Kodálya 765, 924 47 Galanta
    Príspevková organizácia
    Číslo živnostenského registra: 220-26708
  • 031/780 2346

Fotogaléria