Menu

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  Z. Kodálya 765, 924 47 Galanta
  Príspevková organizácia
  Číslo živnostenského registra: 220-26708
 • 031/780 2346

Novinky

 • Riaditeľka školy oznamuje, že vyučovanie bude pokračovať od 11.1.2021 dištančnou formou.

  Vyučovať sa bude podľa doterajšieho rozvrhu od 8.00 hod. Začína sa párnym týždňom.

  Organizačné pokyny sa posielajú žiakom i zákonným zástupcom cez edupage.

 • 18. 12. 2020

  Aktualizovali sme modul Nemecký jazyk

 • 18. 12. 2020

  Aktualizovali sme modul Nemecký jazyk

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb

  Študijný odbor:Hotelová akadémia 6323 K

  • 5-ročný odbor s maturitou a výučným listom
  • prax - vo vlastnej reštaurácii, hotely na Slovensku
  • v zahraničí – Cyprus, Grécko, Švajčiarsko
  • možnosť duálneho vzdelávania výhody:
  • odborný výcvik u zamestnávateľa
  • župné mesačné štipendium 50€
  • cestovanie zadarmo
  • od zamestnávateľa plat, pracovný odev, strava

  Učebné odbory:

  Čašník 6444 H

  • 3-ročný odbor s výučným listom
  • odborný výcvik - v našej reštaurácii
  • možn
 • Stredná odborná škola obchodu a služieb

  Ul. Z. Kodálya 765, 924 47 Galanta

  60-ročná tradícia

  Študijný odbor: 6323Khotelová akadémia (5-ročné štúdium)

  Získaš: maturitné vysvedčenie a výučný list

  Učebné odbory: 2977H cukrár kuchár (4-ročné štúdium)

  6444H čašník, servírka (3-ročné štúdium)

  6445H kuchár (3-ročné štúdium)

  6456H kaderník (3-ročné štúdium)

  Získaš:výučný list

  Nadstavbové štúdium pre absolventov učebných odborov:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  Z. Kodálya 765, 924 47 Galanta
  Príspevková organizácia
  Číslo živnostenského registra: 220-26708
 • 031/780 2346

Fotogaléria