Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  Z. Kodálya 765, 924 47 Galanta
  Príspevková organizácia
  Číslo živnostenského registra: 220-26708
 • 031/780 2346

Novinky

 • Oznamujeme rodičom a žiakom, ktorí sa prihlásili do učebných odborov SOŠOaS v Galante, že zápis sa bude konať v dňoch 24.,25.,a 26. apríla 2018 od 8,00 hod. do 15,00 hod. na sekretariáte školy. Všetci prihlásení žiaci splnili kritériá prijímacieho konania.

  Prítomný na zápise musí byť zákonný zástupca a žiak.

  So sebou si prineste zápisný lístok vydaný základnou školou!

 • Do galérie Krajské kolo SOČ boli pridané fotografie.

  V piatok 6. apríla 2018 sa na pôde SOŠ v Senici uskutočnila krajská prehliadka SOČ. Študenti gymnázií a stredných odborných škôl trnavského kraja súťažili v 17 odboroch. Našu školu reprezentovali v tejto súťaži v odbore chémia potravinárstvo dvaja študenti z triedy I. HA:

  Tomáš Sekáč s prácou „Med- sladké pokušenie“ a Štefan Kadlečík s prácou „Cibuľa ako liek“.

  Naši študenti opäť dokázali, že patria k najšikovnejším. Práca Tomáša Sekáča sa umiestnila na fantastickom prvom mieste. Obom študentom srdečne blahoželáme a veríme, že v práci na „sočke“ budú pokračovať aj budúcom školskom roku. Myslíme si, že práce našich študentov boli inšpirujúce nielen pre nich samých, ale aj pre ich spolužiakov i spolu súťažiacich. Tomášovi držíme palce na celoštátnom kole SOČ, ktoré prebehne v dňoch 25. až 27. apríla 2018 na Žilinskej univerzite v Žiline.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  Z. Kodálya 765, 924 47 Galanta
  Príspevková organizácia
  Číslo živnostenského registra: 220-26708
 • 031/780 2346

Fotogaléria