• 11. 1. 2019

  Aktualizovali sme modul Prijímacie konanie

 • suťaž v príprave minútok III. HA

  Do galérie suťaž v príprave minútok III. HA boli pridané fotografie.

  Dňa 17.12 2018 žiaci tretieho ročníka hotelovej akadémie súťažili v príprave minútkových pokrmov. Na 1. mieste sa umiestnil  Roman Sombat, krorý pripravil amaneus steak s bayby karotkou a špenátom. 2. miesto  získala Janka Vereczká  za Kuracie medailónky so špenátvou ryžou a na 3. mieste sa umiestnila Barborka Némethová , ktorá pripravila Bravčovú panenku so zelerovo- jablkovým pyré. 4. miesto patrilo štyrom  dievčatám s rovnakým počtom bodov - Kuruczová Sarach - Kuracie prsia obalené v mandliach s hráškovým pyré, Pavlovičovej Melise - Jablkový šalát s kuracím mäsom  s hriankou, Zimaniovej Gabike - Zapekané kuracie prsia s kyslou smotanoua syrom, Farkašovej Monike - Kuracie prsia s mozzarellou a bazalkou. 

 • Na návšteve v domove dôchodcov Patria

  Do galérie Na návšteve v domove dôchodcov Patria boli pridané fotografie.

  Dňa 13.12. 2018 študenti II.HA triedy navštívili seniorov v domove dôchodcov Patria v Galante. V mene študentov  našej školy popriali obyvateľom a zamestnancom domova príjemné prežitie vianočných sviatkov a úspešný nový rok 2019 Kristínka Tankóová a Števko Kadlečík. Potom všetkým odovzdali cukrovinky, ktoré pripravili študenti II.CK a II.HA v rámci projektu  Variationen von deutschen Weihnachten, pre ktorý našej škole poskytla grant Nadácia Volkswagen.

 • Projekt "Vianoce v Nemecku"

  Do galérie Projekt "Vianoce v Nemecku" boli pridané fotografie.

  Dňa 6.decembra 2018 sa od rána priestormi školy niesli príjemné vône. Študenti druhého ročníka hotelovej akadémie pripravovali tradičné vianočné pokrmy nemeckej kuchyne. Študenti odboru cukrár – kuchár piekli, zdobili a balili vianočné cukrovinky.

 • Projekt Vianoce v Nemecku

  Do galérie Projekt Vianoce v Nemecku boli pridané fotografie.

  „Variationen von deutschen Weihnachten“ je projekt našej školy, pre ktorý nám poskytla grant Nadácia Volkswagen Slovakia. Do projektu sa zapojili študenti študijného odboru hotelová akadémia z triedy II.HA a učebného odboru cukrár – kuchár z triedy II.CK pod odborným vedením Mgr. Beaty Vavríkovej a Ing. Anny Švancárovej. Cieľom projektu bolo podporiť aktivitu a tvorivosť našich študentov, skvalitniť vzájomnú spoluprácu a prácu v tíme, zlepšiť komunikáciu a argumentovanie, rozvíjať zručnosti v práci s informáciami,schopnosť vystupovať pred publikom a promptne argumentovať v  slovenskom aj nemeckom jazyku, nadobudnúť poznatky o tradíciách nemeckých Vianoc a receptúrach typických vianočných pokrmov a využiť ich pri príprave a prezentácií pokrmov. V prvej etape projektu sme zozbierali informácie z odbornej literatúry, časopisov a z karentovaných internetových zdrojov o Vianociach v jednotlivých regiónoch Nemecka. Zamerali sme sa na informácie o tom, ako sa slávia Vianočné sviatky v Nemecku, aké majú tradície, typické vianočné menu, obľúbené jedlá a nápoje počas Vianoc v regiónoch Nemecka.Zo zozbieraných materiálov o vianočných zvykoch a tradičných pokrmoch pripravili študenti prezentácie v programe PowerPoint, ktoré odprezentovali v slovenskom i nemeckom jazyku.

 • VIEDEŇ- WIEN 13.12.2018

  Do galérie VIEDEŇ- WIEN 13.12.2018 boli pridané fotografie.

  13.12.2018 sme navštívili hlavné mesto Rakúska Viedeň. Po príchode sme mali krátku prechádzku po historickom centre so sprievodkyňou. Prešli sme sa až k Dómu sv. Štefana. Po obede sme išli do interaktívneho múzea Vienna Time Trivel. Mali sme možnosť zažiť vzrušujúcu prehliadku 2000 ročnej viedenskej histórie v pôvodných priestoroch na ploche 1300 m2. Čakalo nás aj fantastické 5D kino, veľa viedenskej hudby a animatronické predstavenia, kde sa nám "prihovorili" Mária Terézia, Cisárovná Alžbeta Sisi a František Jozef 1. Po prehliadke sme išli na svetoznáme vianočné trhy k radnici, kde sme ochutnali lahodné viedenské dobroty. Kabinet nemeckého jazyka: Andrea Mikula a Denisa Mésárošová    

 • Prenájom priestorov – zasadacia miestnosť – zverejnenie zámeru

  Na základe zriaďovacej listiny vystavenej zriaďovateľom – Trnavským samosprávnym krajom dňa 01.07.2002 ako vlastníkom majetku, má prenajímateľ SOŠOaS Z. Kodálya 765  Galante v správe nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v katastrálnom území Galanta, zapísanú v Liste vlastníctva č. 4978 ako parcela č.1900/5. Nehnuteľnosť je umiestnená na Ul. Z. Kodálya 765 v Galante.

  V zmysle smernice riadenia Úradu TTSK  Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom TTSK je prenajímateľ po súhlase zriaďovateľa oprávnený prenechať do nájmu majetok, ktorý má v správe, tretej osobe. V súlade s vyššie uvedeným, prenajímateľ SOŠOaS Z. Kodálya 765 v Galante zverejňuje zámer prenechať nájomcovi do nájmu zasadaciu miestnosť  pre účely školenia o celkovej rozlohe 90 m² a sociálne zariadenia.

  Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 12.02.2019 do 15.07.2019.   

  Cenové ponuky možno predkladať v písomnej podobe v zatvorenej obálke označenej heslom „Prenájom zasadacej miestnosti – neotvárať“ na adresu:   SOŠOaS, Z. Kodálya 765,  924 47 Galanta v lehote do 28.01.2019.

 • Slávnostné tabule

  Do galérie Slávnostné tabule boli pridané fotografie.

  Slávnostné tabule pripravili študenti IV. HA triedy

 • Burza stredných škôl v školskom roku 2018 / 19

  Do galérie Burza stredných škôl v školskom roku 2018 / 19 boli pridané fotografie.

  Burza stredných škôl  v školskom roku 2018  / 19

  Aj v  tomto školskom roku sme sa zúčastnili na Burzách stredných škôl, ktoré sa konali v dňoch:

   14..11.2018  -  ktorú usporiadal školský úrad v Šali v estrádnej sále  Mestského kultúrneho strediska v Šali . Na prezentácií  študijných a učebných odboroch  sa zúčastnila  zástupkyňa pre odborný výcvik, výchovná poradkyňa našej školy Ing. Jankovičová K. , učiteľka odborných predmetov Ing. Kamenická V.,  majsterka OV odbore kaderník - Švrčková J. a žiačky III.HA  Čizláková V, Némethová B., ktoré pripravili slávnostnú tabuľu a žiačky I. a III ročníka odboru kaderníčka Gálová N.,  Čižmáriková N.,  ktoré predvádzali  spoločenské účesy.

  28.11 2018 mesto Sereď v estrádnej sále Domu kultúry v Seredi  usporiadalo burzu stredných škôl na ktorej sa zúčastnila Ing. Kamenická V,  majsterka OV pre odbor kaderník Švrčková J. žiačky II.HA  - Myslovičová B., Vaškovičová K., a žiačky odbor kaderník I. a III. ročníka Gálová N., a Javorová N.  -   ktorí prezentovali jednotlivé učebné i študijné odbory. Na prezentáciu sme si  pripravili  tabuľu s výrobkami  studenej kuchyne, ktorú zdobili výrobky carvingu  pripravené zo zeleniny a ovocia,  cukrárenské výrobky – zákusky a tortu , ktoré pripravili žiaci podvedeným majstrov odborného výcviku v odbore cukrár - kuchár.

  5. 12  2018  Trnavský samosprávny kraj usporiadal výstavu stredných škôl a zamestnávateľov spolupracujúcich so strednými školami -  Kam na strednú v Trnavskej župe , ktorá sa uskutočnil Mestskej športovej haly v Trnave . Na tejto výstave sa  zúčastnili pedagogicky pracovníci učiteľka odborných predmetov  pre odbor kuchár, čašník, servírka a hotelovú akadémiu Ing. Kamenická V., Mgr. Jazmína Székházi Hlavatá – učiteľka odborných predmetov odbore kaderník, majster odborného výcviku pre odbor čašník, servírka Macúch I., ktorí prezentovali jednotlivé študijné i učebné odbory spolu so žiakmi III.HA a II.HA  Augustiňáková N., Pavlovičová M., Myslovičová B., Vaškovičová K., Lanczová S., kaderníčky  III. ročníka Javorová N., Čižmáriková N. a žiaci Szombat R. - III.HA a žiak. I. ročníka odbor čašník Maťašovský M – miešaní nealkoholických nápojov. Na prezentáciu sme si  pripravili  tabuľu s výrobkami  studenej kuchyne- syrovo tvarohovú terinu, plnené mäsá, plnené  paradajky, uhorky,  vajcia. Tabuľu  zdobili  i výrobky carvingu  pripravené zo zeleniny a ovocia,  cukrárenské výrobky – zákusky a tortu , ktoré pripravili žiaci podvedeným majstrov odborného výcviku v odbore cukrár - kuchár.

   

  6.12 2018 -  v  rámci celodennej akcie Európskeho dňa rodičov a škôl ZŠ s MŠ Karola Kuffnera Sládkovičove  sa uskutočnila Burza stredných škôl . Na prezentácií  študijných a učebných odboroch  sa zúčastnila  učiteľka odborných predmetov Ing. Kamenická V. so žiačkami III. ročníka hotelovej akadémie Augustiňáková N., Pavlovičová M . Na prezentáciu sme si pripravili studenej kuchyne, výrobky carvingu  pripravené zo zeleniny a ovocia,  cukrárenské výrobky – zákusky a tortu , ktoré pripravili žiaci podvedeným majstrov odborného výcviku v odbore cukrár - kuchár.

  Cieľom týchto  podujatí bolo poskytnúť žiakom 8. a 9. ročníka a a ich zákonným zástupcom informácie o možnostiach štúdia na našej škole.

  Vypracovala: Ing. Viera Kamenická

   

 • Olympiáda v nemeckom jazyku

 • 7. 12. 2018

  Aktualizovali sme modul Nemecký jazyk

 • Vyšetrenie vlasov a vlasovej pokožky

  Do galérie Vyšetrenie vlasov a vlasovej pokožky boli pridané fotografie.

  Dňa 6.12.2018 sa žiaci I.VS/VK a II.VPS/VK pod vedením RNDr. Tatiany Belickej a Mgr. Jazmíny Székházi Hlavatej  zúčastnili odbornej prednášky spojenej s  vyšetrením vlasov a vlasovej pokožky s pani  Krivanekovou z firmy Preline s.r.o.

  Na prednáške sa dozvedeli o príčinách vypadávania vlasov a ich možnej liečbe. Žiakov zaujala seboroická dermatitída, ktorá je medzi ľuďmi bežne známa pod názvom lupiny. Zasahuje najčastejšie pokožku v okolí vlasov.
  Za hlavnú príčinu seboroickej dermatitídy je považované premnoženie kvasinky Pityrosporum ovale.  
  Pityrosporum  ovale patrí k normálnej kožnej mikroflóre a v primeranom počte nespôsobuje žiadne problémy. Príčiny premnoženia kvasinky v pokožke nie sú úplne známe.  K  rizikovým faktorom patrí nadmerná tvorba mazu v pokožke, teplo, vlhko, dedičné faktory, imunosupresívna liečba a stres.

  Cieľom prednášky bolo oboznámiť žiakov ako riešiť tento problém a o možnostiach bezplatných vyšetrení vlasovej pokožky a vlasov.

 • Kampaň Červené stužky- beseda o závislostiach a správnej životospráve

  V rámci kampane sa v spolupráci Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Galante  uskutočnila prednáška látkových i nelátkových závislostiach spojená s besedou. Zároveň si študenti mohli dať zmerať nielen krvný tlak, ale aj hladinu cholesterolu a glukózy v krvi. Súčasne si mohli odmerať obsah jedovatého oxidu uhoľnatého v dychu.

 • Workshop - Emócie v marketingu

  Do galérie Workshop - Emócie v marketingu boli pridané fotografie.

  Dňa 4. decembra 2018 sa na našej škole konal workshop na tému Emócie v marketingu, ktorý sme usporiadali v spolupráci s občianskym združením "mladypodnikavec". Prednášajúci, Ing. David Vrtaňa, zaujal našich študentov svojou prednáškou - veľmi pútavo a zaujímavo vysvetlil podstatu emócií v marketingu zo psychologického aj ekonomického hľadiska. Ukážky reklamných spotov, ich komentár a reakcie samotných študentov boli tiež zaujímavé a podnetné. Workshopu sa zúčastnili  študenti IV. a V. triedy hotelovej akadémie a I. a II. triedy nadstavbového štúdia vlasovej kozmetiky a spoločného stravovania. Všetkým zúčastneným sa workshop páčil a okrem hmotných odmien (knihy a propagačné materiály) si odniesli aj  nové vedomosti.

  Zorganizovala: Ing. Zuzana Vičíková

 • kampaň Červené stužky

  Do galérie kampaň Červené stužky boli pridané fotografie.

  V rámci kampane „Červené stužky“ sme zrealizovali besedy s pracovníčkou OR PZ Mgr. D. Kolárovou na témy: obchodovanie s ľuďmi, násilie páchané na ženách, stop násiliu a šikane, kyberšikana - sexting, nové drogy, trestná zodpovednosť mladistvých.

 • BEST IN ENGLISH

  Dňa 30.11.2018 sa uskutočnila online súťaž BEST IN ENGLISH. Zúčastnilo sa 16 žiakov z rôznych tried, vo vekovej kategórii 15-19 rokov. Ďakujeme všetkým súťažiacim a dúfame, že si to aj o rok zopakujeme. Kabinet anglického jazyka

 • Protidrogový vlak

  Do galérie Protidrogový vlak boli pridané fotografie.

  Študenti III.HA triedy si prezreli unikátny vlak s preventívnym protidrogovým programom pre mladých ľudí – Revolution Train. Po vstupe do vlaku študenti vypísali anonymný dotazník a postupne si v jednotlivých špeciálne upravených vagónoch pozreli sfilmovaný životný príbeh mladých drogovo závislých ľudí. V špeciálne upravených vagónoch sa vo viacerých rovinách odohrával podľa skutočných udalostí spracovaný životný príbeh mladých ľudí, ktorý poukázal na príčiny, vývoj a dôsledky drogovej závislosti. Vďaka interaktívnym technológiám sa študenti stali aktívnymi účastníkmi príbehu. Film bol rozdelený na etapy a za každou časťou boli študenti konfrontovaní s reálnou situáciou z deja filmu (napr. miesto dopravnej nehody, policajnú miestnosť, kde prebieha výsluch, cela policajného zaistenia, ambulancia, drogové geto a pod.). Študenti si mohli naplno uvedomiť dôsledky konania hlavných protagonistov filmu, možno niektorí aj tie vlastné a dostali silný impulz na premýšľanie o živote i zdraví. Pevne verím, že študenti si so sebou odniesli silný emocionálny zážitok.

 • Stužková slávnosť V. HA

  Do galérie Stužková slávnosť V. HA boli pridané fotografie.

  Navždy sa zachová v pamäti stužková... 23. 11. 2018 stužková slávnosť V. HA 

 • 29. 11. 2018

  Aktualizovali sme modul Nemecký jazyk

 • BEST IN DEUTSCH - dňa 23.11.2018 sa uskutočnila online súťaž Najlepší nemčinár roka. Naša škola absolvovala už tretí ročník tejto súťaže. zúčastnilo sa jej 16 žiakov z rôznych tried. Súťažili žiaci vo vekovej kategórii 15-19 rokov. Chceli by sme sa touto cestou poďakovať všetkým súťažiacim, že prišli a nebáli sa overiť si svoje jazykové znalosti. Ďakujeme a dúfame, že si to aj o rok zopakujeme. Kabinet nemeckého jazyka

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  Z. Kodálya 765, 924 47 Galanta
  Príspevková organizácia
  Číslo živnostenského registra: 220-26708
 • 031/780 2346

Fotogaléria