Odborná prax

Úvod

Odbor 6323 K hotelová akadémia - odborná prax PRX

V spolupráci s neziskovou organizáciou JA Slovensko n.o., realizujeme odbornú prax so žiakmi IV. ročníka študijného odboru - Obchod a podnikanie.

Vzdelávacie programy:

 • Viac ako peniaze (vedie p. Ing. Bujková Ildikó.)
 • JA Podnikanie v cestovnom ruchu (vedie p. Ing. Bujková Ildikó.)
 • JA Aplikovaná ekonómia (vedie Ing. Kollár Pavol)
 • JA Učebnica ekonómie a podnikania (vedie Ing. Kollár Pavol)

Kontakt

Adresa strediska: SOŠOaS Z. Kodálya 765
924 01 Galanta
Email: bujkova.eko@gmail.com
Telefón: 031/780 2346

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  Z. Kodálya 765, 924 47 Galanta
  Príspevková organizácia
  Číslo živnostenského registra: 220-26708
 • 031/780 2346

Fotogaléria