Ponuka študijných a učebných odborov pre šk.r. 2019/2020

Prijímacie konanie

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta

oznamuje rodičom a žiakom 9. ročníka základnej školy, že v školskom roku 2019/2020 otvára:

 

NOVÝ 4-ročný študijný odbor 6442 K obchodný pracovník v duálnom vzdelávaní  v spolupráci s firmou dm http://www.dm-vzdelavanie.sk/

- prijímacie konanie zo slovenského jazyka a matematiky

- maturitné vysvedčenie, výučný list

Výhody: - odborná prax v predajniach dm

- podnikové štipendium

- preplácanie dopravy, stravy, ubytovania

- pracovné oblečenie

- vzdelávacie firemné aktivity

- garancia zamestnania po ukončení štúdia

- ďalší profesijný rast v podniku

 

- 5 ročný študijný odbor 6323 K hotelová akadémia

- prijímacie konanie zo slovenského jazyka a cudzieho jazyka

- maturitné vysvedčenie, výučný list

Výhody:

- prax vo vlastnej reštaurácii

- prax v hoteloch na Slovensku a v zahraničí ( Cyprus, Grécko,Švajčiarsko, Karibik)

- barmanský kurz

- baristický kurz

- certifikát SOPK

 

- 3 ročné učebné odbory: 6444 H čašník - duálne vzdelávanie

                                           6445 H kuchár - duálne vzdelávanie

                                           6456 H kaderník

      NOVÝ učebný odbor 6460 H predavač

- bez prijímacích písomných skúšok

- výučný list, vysvedčenie o záverečnej skúške

- možnosť dorobiť si maturitnú skúšku v škole v nadstavbovom štúdiu

- odborná prax vo vlastných dielňach, na zmluvných pracoviskách

- barmanský kurz

- baristický kurz

- certifikát SOPK

- možnosť brigádnickej činnosti

- sociálne štipendium

- 4 - ročný učebný odbor 2977 H cukrár-kuchár

- bez prijímacích písomných skúšok

- výučný list v dvoch odboroch cukrár, kuchár, vysvedčenie o záverečnej skúške, certifikát SOPK

Kontakt: www.sosoasga.edupage.org

tel.č. 031/7802346

e-mail: sosga@sosga.sk

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Z. Kodálya 765, 924 47 Galanta
    Príspevková organizácia
    Číslo živnostenského registra: 220-26708
  • 031/780 2346

Fotogaléria